Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 21 Aralık 2023

Bu Gizlilik Politikası, Hizmet'i kullandığınızda Sizin bilgilerinizin toplanması, kullanılması ve açıklanması konusundaki politika ve prosedürlerimizi açıklar ve size gizlilik haklarınızı ve yasaların sizi nasıl koruduğunu anlatır.

Yorumlama ve Tanımlamalar

Yorumlama

Büyük harfle başlayan kelimeler aşağıdaki koşullar altında tanımlıdır.

Tanımlar

Bu Gizlilik Politikası'nın amacı için:

 • Hesap, Hizmetimize veya Hizmetimizin belirli bölümlerine erişim sağlamak için size özel oluşturulan bir hesabı ifade eder.

 • İştirak, bir tarafı kontrol eden, kontrol edilen veya birlikte kontrol edilen bir varlık anlamına gelir; "kontrol", seçilmiş yöneticilerin veya diğer yönetim yetkililerinin seçiminde oy kullanma hakkına sahip olan hisse senetlerinin, özkaynak paylarına veya diğer oy kullanma hakkına sahip menkul kıymetlerin %50 veya daha fazlasına sahip olma anlamına gelir.

 • Uygulama, Şirket tarafından sağlanan yazılım programı Piri Reis - Denizlerde Hava'yı ifade eder.

 • Şirket (bu Anlaşma'da "Şirket", "Biz", "Bizim" veya "Bizim" olarak anılabilir), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nü, Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA ifade eder.

 • Ülke, Türkiye'yi ifade eder.

 • Cihaz, Hizmete erişebilen herhangi bir cihazı ifade eder, örneğin bir bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet.

 • Kişisel Veri, bir kişiyi tanımlayan veya tanımlanabilir herhangi bir bilgiyi ifade eder.

 • Hizmet, Uygulama'yı ifade eder.

 • Hizmet Sağlayıcısı, Verileri Şirket adına işleyen herhangi bir doğal veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu, Şirket tarafından Hizmeti kolaylaştırmak, Şirket adına Hizmeti sağlamak, Hizmetle ilgili hizmetleri gerçekleştirmek veya Şirket'e Hizmetin nasıl kullanıldığını analiz etme konusunda Şirket'e yardımcı olmak üzere istihdam edilen üçüncü taraf şirketleri veya bireyleri içerebilir.

 • Kullanım Verileri, Hizmetin kullanımı veya Hizmet altyapısı tarafından otomatik olarak toplanan verileri ifade eder (örneğin, bir sayfa ziyaretinin süresi).

 • Siz, Hizmeti erişen veya kullanıcı, veya bu kişi tarafından erişilen veya kullanılan Hizmet adına hareket eden şirket veya diğer yasal varlık anlamına gelir, uygun olduğunda.

Kişisel Verilerinizin Toplanması ve Kullanılması

Toplanan Veri Türleri

Kişisel Veriler

Hizmetimizi kullanırken, sizden bize ulaşmak veya sizi tanımlamak için kullanılabilecek belirli kişisel bilgileri sağlamanızı isteyebiliriz. Kişisel tanımlanabilir bilgiler, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla şunları içerebilir:

 • Kullanım Verileri

Kullanım Verileri

Hizmet'i kullanırken Kullanım Verileri otomatik olarak toplanır.

Kullanım Verileri, Cihazınızın İnternet Protokol adresi (örneğin, IP adresi), tarayıcı türü, tarayıcı sürümü, ziyaret ettiğiniz Hizmet sayfaları, ziyaretinizin tarihi ve saati, bu sayfalarda geçirilen süre, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri gibi bilgileri içerebilir.

Hizmete bir mobil cihaz aracılığıyla eriştiğinizde, otomatik olarak belirli bilgileri toplayabiliriz, bunlar arasında, kullandığınız mobil cihazın türü, mobil cihazınızın benzersiz kimliği, mobil cihazınızın IP adresi, mobil işletim sisteminiz, kullandığınız mobil internet tarayıcısının türü, benzersiz cihaz tanımlayıcıları ve diğer teşhis verileri bulunabilir.

Ayrıca, Hizmetimizi ziyaret ettiğinizde veya bir mobil cihaz aracılığıyla Hizmet'e eriştiğinizde tarayıcınızın gönderdiği bilgileri de toplayabiliriz.

Uygulama Kullanılırken Toplanan Bilgiler

Uygulamamızı kullanırken, Uygulamamızın özelliklerini sağlamak amacıyla, önceki izninizle aşağıdaki bilgileri toplayabiliriz:

 • Konumunuza dair bilgiler

Bu bilgileri Hizmetimizin özelliklerini sağlamak, Hizmetimizi geliştirmek ve özelleştirmek amacıyla kullanıyoruz. Bilgiler, Şirket'in sunucularına ve/veya bir Hizmet Sağlayıcısı'nın sunucusuna yüklenebilir veya basitçe Cihazınızda saklanabilir.

Bu bilgilere her zaman Cihazınızın ayarları aracılığıyla erişimi etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Kullanımı

Şirket, Kişisel Verilerinizi şu amaçlarla kullanabilir:

 • Hizmetimizi sağlamak ve sürdürmek: Hizmetimizin kullanımını izlemek de dahil olmak üzere.

 • Hesabınızı yönetmek için: Hizmet'in bir kullanıcısı olarak kaydınızı yönetmek. Sağladığınız Kişisel Veriler, size kayıtlı bir kullanıcı olarak erişim sağlayabilir ve sizin için mevcut olan Hizmet'in farklı işlevlerine erişim sağlayabilir.

 • Bir sözleşmenin ifası için: Hizmet aracılığıyla satın aldığınız ürünler, öğeler veya hizmetlere dair satın alma sözleşmesinin geliştirilmesi, uygulanması ve yerine getirilmesi.

 • Sizinle iletişim kurmak için: Size e-posta, telefon aramaları, SMS veya diğer elektronik iletişim biçimleri aracılığıyla ulaşmak, güncelleştirmeler veya bilgilendirici iletişimler ile ilgili güvenlik güncellemeleri dahil, Hizmet'in işlevleri, ürünleri veya sözleşmeli hizmetleri ile ilgili.

 • Size haber, özel teklifler ve daha önce satın aldığınız veya soruşturduğunuz ürünlerle benzer diğer mal, hizmet ve etkinliklerle ilgili genel bilgileri sağlamak için: Bu tür bilgileri almak istememeniz durumunda, size bu bilgileri almamak için seçenek sunarız.

 • Taleplerinizi yönetmek için: Taleplerinizi karşılamak ve yönetmek için.

 • İş devirleri için: Varlıklarımızın bir kısmını veya tümünü, devralacak olan başka bir şirkete bir iş devri, tasfiye, yeniden yapılanma, yeniden düzenleme, tasfiye veya benzer bir süreç olarak değerlendirmek veya yürütmek için bilgilerinizi kullanabiliriz. Bu durumda, size ait Kişisel Veriler, devredilen varlıklar arasında bulunan varlıklar arasında yer alabilir.

 • Diğer amaçlar için: Bilgilerinizi başka amaçlarla kullanabiliriz, örneğin, veri analizi, kullanım trendlerini belirleme, tanıtım kampanyalarımızın etkinliğini belirleme ve Hizmetimizi, ürünlerimizi, hizmetlerimizi, pazarlamamızı ve deneyiminizi değerlendirme ve geliştirme.

Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki durumlarda paylaşabiliriz:

 • Hizmet Sağlayıcılar ile: Hizmetimizin kullanımını izlemek, analiz etmek veya sizinle iletişim kurmak için Kişisel bilgilerinizi Hizmet Sağlayıcılar ile paylaşabiliriz.
 • İş devirleri için: Şirket varlıklarının bir kısmını veya tamamını başka bir şirkete devretme, satma, finanse etme veya satın alma işlemleri sırasında Kişisel bilgilerinizi paylaşabilir veya devredebiliriz.
 • Affiliate şirketler ile: Affiliate şirketlerimizle bilgilerinizi paylaşabiliriz, bu durumda bu Affiliate şirketlerin bu Gizlilik Politikasını yerine getirmelerini talep ederiz. Affiliate şirketlerimiz, ana şirketimiz ve diğer bağlı şirketlerimiz, ortak girişim ortaklarımız veya başka bir şekilde bizim kontrolümüzde olan veya bizimle ortak kontrolde olan diğer şirketler de dahil olabilir.
 • İş ortakları ile: İş ortaklarımızla, size belirli ürünler, hizmetler veya promosyonlar sunmak için bilgilerinizi paylaşabiliriz.
 • Diğer kullanıcılar ile: Kişisel bilgilerinizi diğer kullanıcılar ile paylaştığınızda veya başka şekillerde genel alanlarda etkileşimde bulunduğunuzda, bu bilgiler tüm kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve genel olarak dağıtılabilir.
 • Onayınızla: Onayınızla başka bir amaç için Kişisel bilgilerinizi açıklayabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Saklanması

Şirket, Kişisel Verilerinizi yalnızca bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlar doğrultusunda gerekli olduğu sürece tutacaktır. Kişisel Verilerinizi, yasal yükümlülüklerimize uyum sağlamak amacıyla (örneğin, uygulanabilir yasalara uyum sağlamak için verilerinizi tutmamız gerekiyorsa), anlaşmazlıkları çözmek ve yasal anlaşma ve politikalarımızı uygulamak amacıyla gerektiği kadar tutacak ve kullanacaktır.

Şirket, Açıklama Verilerini genellikle daha kısa bir süre için tutacaktır, ancak bu verilerin güvenliği güçlendirmek veya Hizmetimizin işlevselliğini artırmak veya bu verileri daha uzun süre tutmamıza yasal bir zorunluluk varsa, bu durumda bu verileri daha uzun süre tutabiliriz.

Kişisel Verilerinizin Transferi

Bilgileriniz, Kişisel Veriler dahil, Şirketin işletme ofislerinde ve işleme dahil olan tarafların bulunduğu diğer herhangi bir yerde işlenmektedir. Bu, bu bilgilerin, veri koruma yasalarının kendi yönetim bölgenizden farklı olabileceği eyaletiniz, iliniz, ülkeniz veya diğer resmi yönetim yargı alanınızdışında bulunan bilgisayarlara transfer edilebileceği ve korunabileceği anlamına gelir.

Bu Gizlilik Politikası'na verdiğiniz onay ve bu bilgileri sunmanız, bu transferi kabul ettiğinizi gösterir.

Şirket, verilerinizin bu Gizlilik Politikası'na ve verilerinizin ve diğer kişisel bilgilerin güvenliği de dahil olmak üzere yeterli kontrollerin bulunduğu ve bu Gizlilik Politikası'na uygun olarak güvenli bir şekilde işlendiğinden emin olmak için gerekli tüm makul adımları atacaktır ve Kişisel Verilerinizin bir kuruluşa veya ülkeye aktarılması gerçekleşmeyecektir.

Kişisel Verilerinizi Silme

Kişisel Verilerinizin silinmesini veya silinmesine yardımcı olmamızı isteme hakkınız vardır.

Hizmetimiz, Hizmet içinde sizinle ilgili belirli bilgileri silme yeteneği sunabilir.

İstediğiniz zaman bilgilerinizi güncelleyebilir, düzeltebilir veya silebilirsiniz. Hesabınız varsa, hesap ayarları bölümüne giderek kişisel bilgilerinizi yönetme imkanına sahip olabilirsiniz. Ayrıca, bize başvurarak bize sağladığınız kişisel bilgilere erişim, düzeltme veya silme talebinde bulunabilirsiniz.

Ancak, yasal bir yükümlülüğümüz veya yasal bir dayanak olması durumunda belirli bilgileri saklamamız gerekebilir.

Kişisel Verilerinizin Açıklanması

İşlem İşlemleri

Şirket, birleşme, devralma veya varlık satışında yer alıyorsa, Kişisel Verileriniz aktarılabilir. Kişisel Verilerinizin aktarılması ve farklı bir Gizlilik Politikası hükümlerine tabi olmadan önce size bildirimde bulunacağız.

Yasal İşlemler

Belirli durumlarda, Şirket, yasal olarak yapmak zorunda olduğu bir şey varsa veya kamusal otoriteler (örneğin, mahkeme veya bir devlet kurumu) tarafından yapılan geçerli taleplere yanıt olarak Kişisel Verilerinizi açıklamak zorunda kalabilir.

Diğer hukuki gereksinimler

Şirket, şu amaçlarla Kişisel Verilerinizi açıklama ihtiyacında olabilir:

 • Hukuki bir yükümlülüğe uymak
 • Şirketin haklarını veya mülkünü korumak ve savunmak
 • Hizmetle ilgili olarak muhtemel yasa dışı faaliyetleri önlemek veya soruşturmak
 • Hizmetin kullanıcılarının veya kamuoyunun kişisel güvenliğini korumak
 • Hukuki sorumluluktan korunmak

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Kişisel Verilerinizin güvenliği bizim için önemlidir, ancak unutmayın ki, İnternet üzerinden iletim yöntemi veya elektronik depolama yöntemi %100 güvenli değildir. Kişisel Verilerinizi korumak için ticari olarak kabul edilebilir yöntemleri kullanmaya çalışsak da, mutlak güvenliğini garanti edemeyiz.

Çocukların Gizliliği

Hizmetimiz 13 yaşın altındaki kişilere yönelik değildir. Bilerek 13 yaşın altındaki herhangi birinden kişisel tanımlanabilir bilgi toplamıyoruz. Eğer bir ebeveyn veya vasip iseniz ve çocuğunuzun bize Kişisel Veri sağladığını biliyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Eğer 13 yaşın altındaki birinden ebeveyn onayı almadan Kişisel Veri topladığımızı fark edersek, bu bilgileri sunucularımızdan kaldırmak için adımlar atarız.

Bilgilerinizi işleme koymak için ebeveyn onayına ihtiyaç duyduğumuz ve ülkeniz ebeveyn onayını gerektiriyorsa, bilgileri toplamadan önce ebeveyninizden onay alabiliriz.

Diğer Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmetimiz, tarafımızca işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf bir bağlantıya tıklarsanız, o sizi o üçüncü tarafın sitesine yönlendirecektir. Her ziyaret ettiğiniz site için Gizlilik Politikasını incelemenizi kesinlikle öneririz.

Üçüncü taraf sitelerin veya hizmetlerin içeriği, gizlilik politikaları veya uygulamaları üzerinde kontrolümüz yoktur ve hiçbir sorumluluk üstlenmeyiz.

Bu Gizlilik Politikasında Değişiklikler

Gizlilik Politikamızı zaman zaman güncelleyebiliriz. Herhangi bir değişiklikte sizi yeni Gizlilik Politikası'nı bu sayfada yayınlayarak bilgilendireceğiz.

Değişiklik yürürlüğe girmeden önce e-posta yoluyla veya Hizmetimizde etkili olmadan önce size bildireceğiz ve bu Gizlilik Politikası'nın en üstündeki "Son güncelleme" tarihini güncelleyeceğiz.

Herhangi bir değişiklikten etkilenmemek için bu Gizlilik Politikası'nı periyodik olarak gözden geçirmeniz önerilir. Bu Gizlilik Politikası'ndaki değişiklikler, bu sayfada yayınlandıkları zaman yürürlüğe girer.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bize şu şekillerde ulaşabilirsiniz:

 • By email: web@mgm.gov.tr

 • By visiting this page on our website: https://pirireis.mgm.gov.tr

 • By phone number: 90 312 359 75 45

 • By mail: Kütükçü Alibey Caddesi No:4 06120 Kalaba, Keçiören/ANKARA